ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Такмичење из резидбе јабуке 29.03.2019

Светски дан борбе против СИДЕ 1. децембар

Дан философије 2018.године

112 ЕXPO – Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду, Београд, октобар 2018.

Mилица Томић

Признање у Словачкој 2016. година

Састанак у Марибору

АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ

ПОСЕТЕ И НЕКЕ ОД АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ

Изложбе

Такмичења

РАНИЈИ УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА