ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ЖАРКО ОТАШЕВИЋ,

професор српског језика и књижевности

СТРУЧНО – ПЕДАГОШКО РУКОВОЂЕЊЕ
Оташевић Жарко директор школе
Павловић Драган помоћник директора
Крунић Жељко вођа смене – професор
Ликић Ристо секретар школе
Плавшић Бранко школски психолог
Нешовић Биљана библиотекар

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

 Душан Марчетић шеф рачуноводства
Лутовац Светлана административни референт
Томчић Анђелка финансијско-књиговодствени референт

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Joвановић Марица Српски језик
Петровић Ћорић Надежда Српски језик
Станић Нада Српски језик
Тодоровић Татјана Српски језик
Дубравчић Татјана Енглески језик
Мирјанић Ирена Енглески језик
Столић Станка Латински језик
Стојковић Тамара Ликовна уметност
Мркић Јелена Музичка уметност
Павићевић Станка Филозофија
Петковић Илинка Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Крунић Жељко Историја
 Драгомир Јанковић Верска настава
Аризановић Славица Географија
Стојков Маја Географија
Павловић Миа Физичко васпитање
Пешић Душанка Физичко васпитање
Живковић Далибор Физичко васпитање
Божовић Здравко Математика
Борковић Милка Математика
Бошњак Сретко Математика
Владисављевић Светлана Рачунарство и информатика
Венгрин Катарина Биологиja
Тошић Милена Хемија
Лазић Јасмина Физика
Грујић Милорад Електротехника
Андрић Јелена Машинска група предмета
Ђурић Благоје Машинска група предмета
Јовановић Смиља Машинска група предмета
Костић Драгана Машинска група предмета
Митровић Драгица Машинска група предмета
Ненић Александар Машинска група предмета
Новта Мирослав Машинска група предмета
Плавшић Бранислав Машинска група предмета
Радаковић Мирослав Машинска група предмета
Секулић Јовица Машинска група предмета
Тодоров Асен Машинска група предмета
Царевић Владимир Машинска група предмета
Бошковић Лидија Пољопривредна група предмета
Гојковић Љиљана Пољопривредна група предмета
Јоксимовић Весна Пољопривредна група предмета
Крнетић Данијела Пољопривредна група предмета
Радовић Иван Пољопривредна група предмета
Рајовић Мирољуб Пољопривредна група предмета
Рончевић Јела Пољопривредна група предмета
Вукићевић Синиша Практична настава
Стевовић Славко Практична настава
Шоргић Миленко Практична настава
Радивојевић Ранко Школска мрежа-одржавање

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

Загорац Мијо домар школе
Златко Павловић домар школе
Милуновић Љиља спремачица – кафе куварица
Цајић Марина спремачица – курир
Живковић Драгана Спремачица
Стојадиновић Анђелка Спремачица
Ристић Гордана Спремачица
Радуловић Љубица Спремачица
Милосављевић Нада Спремачица
Балабановић Славица Спремачица
Бабић Љиљана Спремачица
Тратник Снежана Спремачица
Угљеваревић Зорица Спремачица
Бојић Рада Спремачица