УПИС 2018/2019

У наредној школској години Техничка школа „Змај“ има места за 150 ђака на подручјима рада машинство и обрада метала, пољопривреда, производња и прерада хране, економија, право и администрација.

ПРОФИЛИ

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
• Пољопривредни техничар   /30/
• Техничар за компјутерско управљање   /30/5/
• Техничар заштите од пожара    /30/
ТРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
• Бравар-заваривач      /30/
• Индустријски механичар     /30/

ВРЕМЕ УПИСА

9. и 10. јула 2018.године  од 8-15 часова –  I круг

12. јула 2018. године од 8-15 часова –      I I круг

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1. Пријава за упис
2. Оригинално уверење о положеном завршном испиту, оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и VIII разреду
3.  Извод из матичне књиге рођених
4.  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише